Coronavirus Actueel

Aankondiging: Op 15 juni 2020 zal een nieuwe verruimig worden aangekondigd. Wij sturen iedereen een persoonlijke mail met de veranderingen.

*Update Coronavirus*                                11 mei 2020

Vanaf vandaag zijn pret-echo’s weer toegestaan.
Ook mogen partners weer mee naar alle echo’s (let op, nog niet naar de controles)
Ook de vitaliteitsecho bij 7-8 weken wordt vanaf vandaag weer gedaan.

*Update Coronavirus*                                1 mei 2020

Update Coronavirus – Verloskundigenpraktijk de Toekomst
Verruiming maatregelen coronavirus in de verloskundigenpraktijken

Beste zwanger & partners,

Weer wat positief nieuws! Vanuit de beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, kunnen we een aantal maatregelen rond het coronavirus versoepelen.
Het gaat om de volgende maatregelen:
1. De geplande controletijd is verlengd naar 15-20 minuten en er is weer meer tijd om klachten en vragen op de praktijk te bespreken. De 1,5 meter afstand wordt zo goed mogelijk gewaarborgd en ook worden de hygiënemaatregelen in acht genomen.
2. Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen in het begin van de zwangerschap voor de intake en voor informatie over prenatale screening (NIPT, combinatietest en 20-weken echo)
3. Er zijn nog 2 telefonische controles (zonder controles op de praktijk) bij 22-23 weken en bij 33 weken. Er zit dus nog steeds meer tijd tussen de controles. Tussentijds kan een extra telefonisch consult plaatsvinden of kan er laagdrempelig een fysiek consult gepland worden als dit nodig is.
4. De verloskundige kan weer 1 keer langskomen in de kraamtijd. De rest van de kraamdagen onderhoudt de verloskundige telefonisch contact.
5. De eerste echo (vitaliteitsecho) bij +- 8 weken gaat weer door!
6. De praktijk en wachtkamer zijn iets anders ingericht (de bel is bijv. weg) wij posten een filmpje op facebook en instagram zodat je de nieuwe aanpassingen kunt zien.
Facebook: https://www.facebook.com/detoekomstverloskunde/
Instagram: DeToekomstVerloskunde

Wat blijft hetzelfde:
 Helaas blijft de maatregel van kracht dat partners en/of kinderen niet mee mogen naar de echo’s en afspraken.
 Kom bij klachten van koorts, hoesten en/of benauwdheid niet naar de praktijk, maar vraag telefonisch advies aan je verloskundige. We overleggen hoe we je het beste veilig zorg kunnen bieden.

 Je kunt gewoon kiezen tussen een ziekenhuis- of thuisbevalling, overweeg wel of je thuis wilt bevallen. In het ziekenhuis mag er één persoon mee met de bevalling (meestal je partner) en is in bad bevallen momenteel nog niet mogelijk. Thuis is het advies ook maar één persoon bij de bevalling aanwezig te hebben, bespreek het met ons als er bijvoorbeeld wilt dat oudere kinderen aanwezig zijn of je een doula wilt inschakelen. In bad bevallen is thuis wel mogelijk als je geen klachten hebt.
 De kraamzorg blijft aan huis komen om jullie te begeleiden de eerste 8 dagen, er mag geen visite komen als de kraamzorg in huis is. Blijf sowieso terughoudend met (k)raamvisite. De hielprik wordt gewoon uitgevoerd.

Heb je vragen of klachten of maak je je zorgen? Wacht niet af maar bel altijd de dienstdoende verloskundige!

Met vriendelijke groet,

Amy van den Hogen
&
Kimberly Zonneveld

Verloskundigenpraktijk de Toekomst

 

 

 

*Update Coronavirus*                   26 maart 2020

 

Beste zwangere/kraamvrouw en partner,

 

Het is een onzekere tijd voor ons allemaal. Helaas lijkt het erop dat dit ook nog even gaat duren. De periode rondom je zwangerschap, bevalling en kraamtijd had je je heel anders voorgesteld. Ook voor ons is het erg wennen om op een andere manier te werken dan we gewend zijn. Juist in onze kleinschalige praktijk vinden we het fijn om je regelmatig te zien en goed te leren kennen. Het aantal fysieke contactmomenten is momenteel welliswaar beperkt, maar ondanks dat doen we ons uiterste best om je alsnog de allerbeste zorg en een luisterend oor te bieden. We zijn dan ook net als altijd 24 uur per dag 7 dagen per week voor jou bereikbaar. Via deze brief (als aanvulling op voorgaande brief) willen we je op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen binnen de praktijk en de regio.

 

Belangrijk!

 

  • Als je ons belt vermeld dan altijd of jijzelf of je partner of kinderen klachten (hoesten, benauwdheid, keelpijn of verkoudheidsklachten) en/of koorts hebben. Wij zullen hier ook zelf naar vragen. Meet zonodig je temperatuur op vóórdat je belt. Wij kunnen dan de benodigde voorzorgsmaatregelen treffen, zoals beschermende kleding en een mondmasker bij een huisbezoek.
  • Als je een afspraak hebt bij ons op het spreekuur en je hebt klachten (zie hierboven) neem dan eerst telefonisch contact met ons op. Wij kunnen dan bekijken of je afspraak uitgesteld kan worden.
  • Alle maatregelen gelden ten minste tot en met 6 april 2020. Wij doen ons best om je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

 

Spreekuur:

 

De spreekuren zullen de komende periode op dezelfde manier blijven plaatsvinden. Dit betekent dat we een schema aanhouden voor de minimaal noodzakelijke korte fysieke controles. Hierbij vragen we je alleen te komen. Uiteraard is er wel de mogelijkheid tot videobellen zodat je partner en evt oudere kinderen toch kunnen meekijken. Vragen beantwoorden we zoveel mogelijk telefonisch.

 

Indien je voorbij je uitgerekende datum bent zullen we het strippen bespreken en indien gewenst inplannen (vanaf 40 weken en 5 dagen). Dit kan helpen om de bevalling op gang te brengen en de kans op een inleiding in het ziekenhuis verkleinen. Zoals je van ons gewend bent krijg je van ons duidelijke informatie, de keuze blijft helemaal aan jou.

 

Echo’s:

 

Ook het aantal echo’s is terug gebracht naar het minimaal noodzakelijke. Dit wil zeggen dat de termijnecho en de SEO, oftewel de 20 weken echo, gewoon doorgaan. Groeiecho’s en liggingsecho’s worden alleen op indicatie uitgevoerd.

 

Bevalling:

 

Op dit moment heb je nog steeds de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. We adviseren je wel om een thuisbevalling te heroverwegen. In het ziekenhuis kom je met meer mensen in aanraking dan wanneer je thuis bevalt, wat de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Zowel thuis als in het ziekenhuis mag je partner aanwezig zijn bij de bevalling. In het ziekenhuis vragen we je partner op de kamer te blijven.

 

Wanneer je thuis bevalt en je hebt geen klachten dan mag je nog gewoon in bad bevallen. In het Maxima Medisch Centrum en het St Anna ziekenhuis is het momenteel niet mogelijk om in bad te bevallen.

 

Het is in beiden ziekenhuizen mogelijk om een epiduraal, oftewel ruggenprik, te krijgen, maar terughoudendheid is geboden aangezien de anesthesisten ook zorg verlenen aan coronapatienten.

 

Wanneer je als zwangere besmet bent met het coronavirus of er een sterke verdenking op besmetting met het coronavirus is ten tijden van de bevalling, beval je in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog. Hier kan de conditie van jou en je baby continu in de gaten worden gehouden. Je partner mag aanwezig zijn bij de bevalling.

 

Kraamperiode:

 

De kraamzorg heeft op dit moment nog voldoende capaciteit, mocht dit veranderen dan is er informatie opgesteld zodat je wel gezond en veilig van start kunt.

 

Momenteel wordt de gehoorscreening bij pasgeborenen uitgesteld. Dit uitstel geldt in ieder geval tot en met 6 april. Er wordt nu onderzocht hoe de gehoorscreening alsnog kan plaatsvinden. Ouders worden hierover geinformeerd zodra dit duidelijk is. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling is belangrijk, maar kan langer wachten.

 

De hielprik blijft wel doorgaan, omdat de ziekten die de hielprik opspoort snel behandeld moeten worden.

 

 

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, bel ons dan vooral op. Wij blijven je de komende tijd zo goed mogelijk van zorg én informatie voorzien.

 

Warme groet,

 

Amy van den Hogen en Kimberly Zonneveld

 

Verloskundigenpraktijk De Toekomst

 

 

*Update Coronavirus*                                15 maart 2020

 

Beste zwangere/kraamvrouw en partner,

 

Middels de e-mail die jullie allemaal persoonlijk hebben ontvangen informeren wij jullie over een aantal belangrijke zaken over aanpassingen in alle en onze zorgverlening. We vragen je om deze informatie in zijn geheel zorgvuldig te lezen.

 

Op dit moment heerst er, zoals jullie weten, in Nederland een grieppandemie (wereldgriep). Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd dezelfde griep hebben. Het gaat om het Coronavirus. Dit virus veroorzaakt COVID-19.

Om er voor te zorgen dat de verspreiding van dit virus gecontroleerd verloopt en we elkaar zo veel mogelijk kunnen beschermen, wordt de zorg voor de komende tijd beperkt tot dat wat noodzakelijk is.

 

Voor jullie en onze gezondheid en veiligheid wijzen wij u op een paar belangrijke zaken:

Heb je één of meerdere symptomen van COVID-19?

 

– Koorts

– Hoesten

– Benauwdheid

– Keelpijn

– Verkoudheidsklachten

Bel dan eerst naar je verloskundige en kom NIET naar de praktijk!

 

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij niet-zwangere personen. Omdat er nog beperkte data beschikbaar zijn over zwangere vrouwen en hun kinderen moeten de beroepsorganisaties NVOG, KNOV, NVK en RIVM de RCOG-richtlijn volgen.

 

Gezien het belang om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij kritisch gekeken hoe wij onze zorg moeten inrichten.

 

Dit betekent een aantal aanpassingen, zodat noodzakelijke zorg door blijft gaan met zo min mogelijke kans op verspreiding.

 

Alle verloskundigenpraktijken in Noord-Brabant zullen deze afspraken naleven. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 31 maart 2020.

Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd hierom je e-mail, de website en de Social Media (Instagram & Facebook: detoekomstverloskunde) van onze praktijk in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

 

Spreekuren:

 

– Het interval tussen de controles, indien geen klachten, wordt op advies van bovenstaande instanties groter gemaakt. Het uitsluiten van medische bijzonderheden krijgt de prioriteit. Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden deze dan ook niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn.

 

– Intake gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden.

 

– Cliënten die in de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gecontacteerd door de verloskundige van de praktijk. We spreken dan af of, waar en hoe jou controle doorgaat. Controles die medisch gezien niet noodzakelijk zijn, zullen worden afgezegd. Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren. Natuurlijk vinden wij het belangrijk nog wel alle tijd en aandacht te geven die je van praktijk de Toekomst gewend bent, daarom zullen we indien gewenst een extra telefonisch consult met je inplannen voor vragen. Telefonisch kunnen wij ook jullie geboorteplan/bevallingswensen bespreken waarbij jij en je partner beide aanwezig kunnen zijn.

 

– Wij vragen je om alleen naar deze controle toe te komen en geen kinderen, partner of andere familieleden mee te nemen. We begrijpen dat dit vervelend is, maar willen hiermee voorkomen dat zorgprofessionals onnodig veel mensen zien.

 

– Alle echo-afspraken, dus ook die van de 20-weken echo, blijven staan.

 

– Om het spreekuur zo goed mogelijk op tijd te laten verlopen willen we je vragen op tijd te komen. Wij doen ons uiterste best zo op tijd mogelijk te werken, zodat de wachttijd zo beperkt mogelijk zal zijn in de wachtruimte. Vermijd contact met anderen in de wachtkamer door zoveel mogelijk afstand te houden.

 

– Om ons allen te beschermen zal er geen speelgoed in de spreek- en wachtkamers liggen. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

 

– Wanneer je de klachten hebt die hierboven genoemd zijn, willen we je nogmaals vragen om niet naar de praktijk te komen maar telefonisch contact op te nemen.

 

– De 6 weken nacontroles zullen we ook telefonisch doen.

 

Sta je op het punt van bevallen?

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel. Wanneer je gaat bevallen mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst. Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.

 

Kraamvisites:

 

– Kraamvisites gaan we zoveel mogelijk telefonisch doen, zolang de situatie dat toelaat.

 

– Wanneer we wel op kraamvisite komen willen we zo min mogelijk andere mensen treffen, dus graag geen visite aanwezig in huis als de verloskundige langs komt.

 

– Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten ontwikkelt, willen wij daar graag over gebeld worden.

 

Waarborgen continuïteit

Wij hopen met bovenstaande plannen de verspreiding zoveel mogelijk te beperken. Wanneer een groot deel van de totale bevolking ziek is, kan ook onze verloskundigenpraktijk hiermee te maken krijgen. Er worden momenteel regionale pandemieprotocollen opgesteld om de noodzakelijke zorg te blijven borgen. We houden je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

 

Alle praktijken in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

 

Wij merken dat deze situatie veel vragen oproept. Voor het meest recente antwoord op dit soort vragen verwijzen wij u naar de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirusAls bijlage bij deze brief zullen wij de meest gestelde vragen van dit moment toevoegen. Kijk op www.praktijkdetoekomst.nl voor meer actuele informatie.

 

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven jullie de komende tijd zo goed mogelijk van zorg én informatie voorzien.

 

Vriendelijke groeten en een goede gezondheid gewenst namens alle verloskundigen in NoordBrabant!

 

 

Kimberly Zonneveld & Amy van den Hogen

Verloskundigenpraktijk de Toekomst

 

 

Bijlage 1:

 

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19 (Bron: NVOG)

 

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

 

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

 

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

 

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

 

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

 

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

 

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

 

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.